Školné – účet –  27-9627330207/0100 = 1 171 Kč

Stravné – účet – 131-690320297/0100 = 1 421 Kč

pro děti s odkladem školní docházky = 1 538 Kč