Přijímací řízení (zápis) proběhne 2. května 2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy probíhá ve 3 fázích:

  1. Zapsání osobních dat do elektronického systému v období od 1. dubna do 1. května 2024
  2. Doručení žádosti do mateřské školy 2. května 2024.
  3. Odevzdání zápisového lístku do zvolené mateřské školy po zjištění výsledku přijímacího řízení

Veškeré informace o zápise a online žádost naleznete na www.skolky.ricany.cz.