Se Sokolem do života

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky


Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí
(SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají
je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

1. Přirozená cvičení

2. Obratnost

3. Dovednosti s míčem

4. Rozvíjení poznání

5. Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol
rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se
svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi
cvičením či po něm.