Prohlášení o přístupnosti

Meteřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.mssrdicko.ricany.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s Vyhláškou č. 64/2008 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 9. 2019, vlastním posouzením provedeným subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu správce serveru reditel@mssrdicko.ricany.cz.