Školné – účet –  27-9627330207/0100 = 1 500 Kč

Stravné – účet – 131-690320297/0100 = 1 421 Kč

Stravné pro děti s odkladem školní docházky = 1 538 Kč