přeskočit menu
znak MŠ Srdíčko

Zápis do MŠ Srdíčko v Říčanech:

Informace o zápise:

Zápis proběhl 2.5.2019.

Veškeré informace o zápise a online žádost naleznete na www.skolky.ricany.cz.

Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka MŠ. V den podání žádosti (2.5.2019) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany.
Kontaktní osoba: Ivana Řeřichová,
E-mail: ivana.rerichova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Rozhodnutí o PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Pořadové čísloUchazečVýsledek řízení
12529přijat/a
22489přijat/a
32566přijat/a
42176přijat/a
51417přijat/a
62368přijat/a
72654přijat/a
82124přijat/a
92118přijat/a
102595přijat/a
112415přijat/a
121966přijat/a
132320přijat/a
142558přijat/a
152538přijat/a
162565přijat/a
172117přijat/a
182021přijat/a
192157přijat/a
202580přijat/a
211826přijat/a
222052přijat/a
232069přijat/a
241764přijat/a
252583přijat/a
262071přijat/a
272113přijat/a
282102přijat/a
292330přijat/a
302274přijat/a
312064přijat/a
322366přijat/a
331892přijat/a
342137přijat/a
352530přijat/a
362259přijat/a
372217přijat/a
382381přijat/a
392350přijat/a
402079přijat/a
412322přijat/a
422497přijat/a
432657přijat/a
442589přijat/a
452625přijat/a
462503přijat/a
472504přijat/a
482505přijat/a
492578přijat/a
502536přijat/a

          Datum zveřejnění                                                                             Řeháková Jiřina
          9.5.2019                                                                                           ředitelka školy

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E.Beneše 204, 251 01 Říčany
tel: 739 666 423 | email: reditel@mssrdicko.ricany.cz | prohlášení o přístupnosti