přeskočit menu
znak MŠ Srdíčko

Nadstandartní aktivity

Mateřské centrum Mraveniště

logo Mateřského centra mraveniště

Mateřská škola Srdíčko je partnerem Mraveniště, centra volného času na projektu „Rekonstrukce mateřského centra Mraveniště“ již od dubna 2013. Partnerstvím se rozumí nejen účast na projektu, ale i spolupráce na dílčích projektech mateřského centra i mateřské školy.

Potřebné prostředky na projekt „Rekonstrukce Mateřského centra Mraveniště“ se podařilo získat prostřednictvím dotace z MAS Říčansko a Státního zemědělského intervenčního fondu. Uspěli jsme v květnové výzvě r. 2013 a obdrželi peníze na celkovou rekonstrukci budovy v majetku města Říčany, které částečně na realizaci projektu přispěje. Za získané peníze jsme v celé budově vyměnili okna, zrekonstruovali veškeré instalace, topení a sociální zázemí, vybudovali nové WC a zvětšili a zvelebili prostory mateřského centra.

logo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Mateřské centrum Mraveniště pro vás a vaše děti připravuje spoustu dopoledních i odpoledních aktivit. Na některé odpolední aktivity si může děti vyzvednout lektor přímo v mateřské škole Srdíčko a odvést si je na kroužek do Mraveniště, Bezručova 441/23.

Nově se na jednotlivé aktivity můžete hlásit na www.materske.mraveniste.info nebo přímo na http://www.supersaas.cz/schedule/MCMraveniste.

Kontakt:

Ing. Ivana Dudová, koordinátorka MC Mraveniště
Ivana.dudova@hotmail.cz
+420 724 024 159
www.mraveniste.info
Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E.Beneše 204, 251 01 Říčany
tel: 739 666 423 | email: reditel@mssrdicko.ricany.cz | prohlášení o přístupnosti