přeskočit menu
znak MŠ Srdíčko

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

V rámci vyhlášeného rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání se nám podařilo získat dotaci MŠMT pro rok 2016 ve výši 30 000 Kč na školní projekt
„1,2,3,4,5, naučím se mluvit hned“

Dotace bude použita na zakoupení

 1. odborné literatury pro pedagogy
 2. metodických materiálů pro děti
 3. didaktických pomůcek do všech tříd
 4. pomůcek pro rozvoj logopedických dovedností pro každé dítě
 5. kurzu pro 1 pedagoga – logopedický asistent

Cíle našeho projektu

 1. rozšířit a posílit individuální přístup pedagoga k dětem s využitím logopedických aktivit
 2. rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, pohybovou koordinaci a senzomotoriku
 3. posílit seběvědomí dětí a usnadnit jim vstup do ZŠ
 4. zvýšit odbornost jednoho pedagoga - logopedický asistent
 5. zavést jazykové koutky
 6. zlepšit materiální podmínky
 7. získat rodiče pro spolupráci
 8. inovovat náš ŠVP PV, zejména v oblasti logopedické prevence
 9. zajistit funkční logopedickou prevenci

Dovednosti, které chceme rozvíjet - zejména

 • dechová, fonační a artikulační cvičení
 • hrubou a jemnou motoriku
 • grafomotoriku
 • sluchovou a zrakovou percepci
 • rytmické a pohybové schopnosti
 • rozumové schopnosti
 • gramatiku
 • slovní zásobu
 • pozornost
 • správnou výslovnost
Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E.Beneše 204, 251 01 Říčany
tel: 739 666 423 | email: reditel@mssrdicko.ricany.cz | prohlášení o přístupnosti